Uusia ulottuvuuksia opetukseen

Sápmi Miehtá -hanke järjesti kuluneen kevään aikana opettajille ja opetushenkilöstölle suunnatun Etäopetuksen perusteet -koulutuksen. Koulutuksen lähtökohtana oli tarjota opettajille ajantasaista tietoa tämän päivän ohjelmistoista ja menetelmistä, joiden avulla opettaja  pystyy monipuolistamaan opetustaan ja tuomaan opetukseensa uudenlaisia ulottuvuuksia. Koulutuksen järjestämisessä ja suunnittelussa olivat mukana myös Lapin Ammattikorkeakoulusta Marko Mehtälä ja Anu Pruikkonen.

 

Koulutuksen sisältö oli jaettu omiin itsenäisiin moduuleihinsa, jolloin osallistujat pystyivät valitsemaan itseään kiinnostavat aiheet. Koulutuksen aiheina oli mm. verkko-opetus ja erilaiset tavat verkko-opetuksen toteuttamiseen, mobiililaitteet, pilvipalvelut, tekijänoikeudet sekä yhteisölliset työkalut. Koulutus järjestettiin etäluentoina sekä itsenäisesti suoritettavina osiona. Etäluennoissa käytettiin iLinc-etäopetusjärjestelmää, joka on ollut käytössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa jo yli seitsemän vuotta. Luennot nauhoitettiin, jolloin osallistujat pystyivät katsomaan luentojen sisällöt luentonauhoitteilta. Vaikka osallistujat pystyivät valitsemaan vain itseään kiinnostavat moduulit, monet suorittivat koulutuksen kaikki osiot.

 

Oppimispäiväkirja oman oppimisen tukena

Koulutuksen alussa jokaiselle osallistujalle luotiin oma oppimispäiväkirja, johon oli pääsy myös kouluttajilla. Tarkoituksena oli, että jokainen osallistuja kommentoi oppimispäiväkirjaan luentojen aiheita ja sisältöjä sekä esittää sitä kautta mahdollisia kysymyksiä, joita aihe on herättänyt. Kouluttajat seurasivat aktiivisesti osallistujien luentopäiväkirjoja ja kommentoivat tarpeen vaatiessa esille tulleita huomioita ja kysymyksiä. Oppimispäiväkirjan lisäksi käytössä olivat Moodle-oppimisalustan keskustelualueet, joiden kautta osallistujat pystyivät esittämään kysymyksiä ja saamaan apua ongelmiinsa.

 

Käytännön harjoittelu

Koulutuksen luennot olivat yleisluentoja, joihin sisältyi käytännön harjoitteluosuus erillisenä kokoontumisena. Harjoitustuokion aikana osallistujat pääsivät kokeilemaan käytännössä mm. virtuaaliluokan hallintaa opettajan roolissa sekä Google Drive -pilvipalvelua. Kurssin loppuharjoituksena jokainen osallistuja piti oman lyhyen verkko-opetustuokionsa, jossa esitteli laatimaansa nettiopetustuokiota ja sen käytännön toteutusta tai oppimisalustalle rakentamaansa kokonaisuutta. Verkko-opetustuokion aikana osallistujat saivat samalla mahdollisuuden hyödyntää käytännössä kaikkia kurssilla oppimiansa asioita.

 

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kouluttajien kokemuksia

Koulutukseen osallistujat olivat hyvin motivoituneita ja innokkaita kokeilijoita. Joillekin etäopetus oli tuttua jo ennestään, osalle koulutuksessa tuli paljon uutta asiaa. Oli mukava seurata osallistujia ja huomata heidän saavan samoja ahaa-tuntemuksia ja Pandoran lipas aukeaa -kokemuksia kuin mitä itsekin aikoinaan koki sukeltaessaan virtuaaliopetuksen maailmaan. Koulutuksessa mukana olleiden kommenteista ja keskusteluista sekä luentopäiväkirjojen välityksellä sai käsityksen, että koulutus palveli osallistujiaan. Parhaiten koulutuksen lopputuntemuksia sopii kuvaamaan erään luentopalautteen vastaus: “Osui ja upposi”. Tuntui, että etäopetuksen mahdollisuudet aukenivat monelle, eikä vain opetuskäytön suhteen vaan yleisemminkin sekä työhön että esimerkiksi harrastustoimintaankin liittyen. Tärkeintä antia kouluttajalle olivat hyvät keskustelut luentopäiväkirjojen sivuilla sekä se, että aina koulutuksen aikana oppii jotakin uutta itsekin. Monia hyviä vinkkejä sai omankin opetuksen järjestämiseen tulevaisuudessa.

Nykyään tietotekniikalla on yhä suurempi rooli päivittäisessä opetustyössä, mutta yleensä omatoiminen opettelu ja sovelluksiin tutustuminen vie aikaa ja resursseja. Tämän kaltainen koulutus tarjoaa perustiedot opettajalle tämän päivän menetelmistä ja välineistä, joita opettajat voivat omassa työssään hyödyntää. Mukavinta oli huomata, että osallistujat olivat aktiivisesti mukana ja huomasivat monien uusien välineiden tarjoamat mahdollisuudet omassa työssään. Myös osallistujien palautteissa tuli esille opettajien tarve tämän kaltaisille koulutuksille.

Tietotekniikka monipuolistuu koko ajan ja tulee enemmän sovelluksia ja välineitä, joiden käyttöönottoon tarvitaan jatkossakin koulutusta ja opastusta. Monissa kouluissa tilanne on se, että opettajat eivät saa koulun toimesta tarpeeksi tietoa uusista mahdollisuuksista. Jatkossakin olisi tärkeää järjestää mahdollisuus  saada koulutuksia opettajille oman työnsä tehostamiseen ja monipuolistamiseen.

 

 

Kiitokset Lapin ammattikorkeakoulusta Anu Pruikkoselle ja Marko Mehtälälle hyvästä yhteistyöstä!

 

Sápmi Miehtá -hankkeen työntekijät jäävät nyt kesälomalle ja palaavat työn ääreen taas elokuussa.

Hyvää kesää! Terveisin Unni, Ellen ja Tero

Mainokset

Uuden vuoden kuulumiset

Hyvää uutta vuotta Sápmi miehtá -hankkeen tiimiltä! Hanke on saanut jatkorahoitusta vuoden  2014 loppuun asti, hienoa!

Sini Nuorgamin palattua takaisin omaan työhönsä, olen minä astunut remmiin, hoidan hankkeen loppuun, 31.12.2014.

Viimeisenä vuonna ohjelmassa on vielä verkkonäyttelyiden loppuun saattaminen sekä virtuaaliopetuksen hyvien käytänteiden julkaiseminen etäopettajien hydöynnettäväksi. Huhtikuussa tiimiläiset osallistuvat myös Hämeenlinnassa järjestettävään Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssiin.

Meneillään oleva Uusia ulottuvuuksia opetukseen -koulutus on alkanut tammikuussa ja on tarkoitettu virtuaaliopetuksesta kiinnostuneille opettajille ja muille koulutuksen parissa työskenteleville. Kokoontumiskertoja on ollut jo viisi ja opiskelijat ovat pystyneet hyödyntää koulutusta omiin tarpeisiinsa sopivalla tavalla. Koulutus järjestetään moduleina, jolloin osallistua voi niihin osioihin, joiden sisältö vastaa parhaiten omia tarpeita. Koulutuksen suorittaminen kokonaisuudessaan antaa opiskelijalle 2 opintopistettä ja hyvät etäopettajan valmiudet. Koulutuksessa paitsi opetetaan, tietysti myös hyödynnetään monipuolisesti erilaisia etäopetuksen mahdollisuuksia, jolloin osallistujat saavat käytännössä tuntumaa etäopetukseen myös opiskelijan näkökulmasta. Koulutus kestää huhtikuulle asti. Kouluttajina toimivat Ellen Pautamo ja Tero Riskilä Saamelaisalueen koulutuskeskuksesta sekä Anu Pruikkonen ja Marko Mehtälä Lapin ammattikorkeakoulusta.

Terkuin Unni L.

Kuluneen syksyn kuulumisia

Syksy alkaa kääntyä talveksi ja vuosi lähestyy loppua. Sápmi Miehtá- hanke kuitenkin jatkaa toimintaa vielä ainakin kesäkuuhun 2014 asti kun saimme hiukan jatkoaikaa rahoittajalta. Hieno uutinen! Minä palaan kuitenkin takaisin etelään ja parhaillaan etsimme projektipäällikön sijaista Sápmi Miehtá- hankkeeseen. Työpaikkailmoitus löytyy sekä virtuaalikoulun että Sápmi Miehtán www-sivuilta. Hakuaika päättyy 5.11.13.

sini_ja_teroOsallistuimme Teron kanssa Aktiivi Plus- hankkeen Tuumasta toimeen – seminaariin Helsingissä. Teemana oli verkostosta voimaa ja saimmekin Teron kanssa pari ideaa seminaarin työmenetelmistä.  Testaamme jo heti seuraavissa koulutuksissa mobiilirataa, jossa hyödynnetään tablet-laitteita ja QR-koodeja. Tarkoituksena on innostaa mobiilioppimisen monipuoliseen maailmaan ja opettaa samalla laitteiden peruskäyttöä toiminnallisin menetelmin.

Toinen seminaarista saatu idea on tiedonjakaminen videoklippien avulla. Osallistumme erilaisiin seminaareihin ja konferensseihin, joiden antia on mukava jakaa myös niille työkavereille, jotka eivät ole tilaisuuteen päässeet. Kokeilemme jo heti seuraavien valtakunnallisten virtuaaliopetuksen päivien aikana, miten meillä onnistuu seminaarin parhaiden luentojen tai ideoiden tiivistäminen muutaman minuutin videoklippeihin.

Olemme työstäneet viime keväänä etäopetuksen pedagogista virtuaalikoulutusta. Hanki etäopetustaidot- koulutus on tarkoitettu virtuaaliopetuksesta kiinnostuneille opettajille ja muille koulutuksen parissa työskenteleville.  Koulutus sisältää 10 etäluentoa, jotka toteutetaan kevään 2014 aikana alkaen 9.1.2014. Koulutuskokonaisuudesta kerrotaan enemmän orientointiluennolla 26.11.13. Koulutuskokonaisuuden sisältö tulee pian Sápmi Miehtán www-sivuille.

Keväällä 2014 jatkuu etäopetusmenetelmien kehittäminen ja keskitymme projektin aikana kertyneiden hyvien käytänteiden jakamiseen. Paljon on kertynyt kokemusta virtuaaliopetukseen liittyvistä menetelmistä, välineistä ja käytännöistä, ja sitä osaamista halutaan jakaa muillekin etäopetuksesta kiinnostuneille.

Terveisin Sini Nuorgam

Hyviä käytäntöjä ja opetuksen kehittämistä

002

Kulunut kevät on ollut Sápmi Miehtá -hankkeessa kiireistä aikaa. Hankkeessa on suunniteltu etäopetukseen ja -kokoustamiseen liittyviä koulutuksia yhteistyökumppaneille, rakennettu museoiden kanssa verkkonäyttelyitä sekä tuettu etäopetusta. Ensi syksynä järjestetään hankekumppaneille 2 ov:n laajuinen etäopetuksen pedagoginen koulutus. Koulutus antaa monipuolisen käsityksen etäopetuksesta ja erilaisista opetusta tukevista palveluista sekä ohjelmistoista. Koulutus järjestetään yhteistyössä Kemi-Tornio ammattikorkeakoulun kanssa.

Hyvien käytäntöjen jakaminen
Sápmi Miehtá –hankkeessa on testattu ja kokeiltu monenlaisia palveluita, ohjelmistoja ja menetelmiä joita verkko-opetuksessa voi hyödyntää. Käyttökelpoisimmat välineet ja menetelmät on otettu osaksi opetusta. Näistä hyväksi havaituista menetelmistä ja välineistä koostetaan syksyn aikana hyvät käytännöt –käsikirja opettajien tueksi.

Tässä yksi vinkki niin lähi- kuin verkko-opetuksen rikastamiseen. Yksi kevään mielenkiintoisimmista palveluista johon olemme tutustuneet on ehdottomasti Vocaroo -palvelu,joka mahdollistaa ääniviestien nauhoittamisen ja niiden jakamisen linkillä muiden kuunneltavaksi. Käytimme Vocaroota pohjoissaamen keskustelukurssilla ja palaute opiskelijoilta oli äärimmäisen hyvää, joten tulemme varmasti hyödyntämään Vocaroota ensi lukuvuoden opetuksessa. Vocaroohon voi tutustua osoitteessa www.vocaroo.com

Syksyllä on luvassa lisää vinkkejä, mutta kesä kuitenkin lomaillaan. Virtuaalikoulun väki toivottaa rentouttavaa kesää kaikille.

Kevätkuulumisia

Sápmi Miehtá- hankkeen viimeinen vuosi on vauhdissa. Vuosi käynnistyi henkilöstömuutosten värittämänä, Eeva-Liisa jäi virkavapaalle tammikuussa ja minä jatkan sitten projektin puikoissa syksyyn 2013 asti. Olin mukana loppuvuodesta 2012 toteutetussa itsearviointityöpajassa ja se toimi kyllä hienosti myös perehdytyksenä hankkeeseen.

Tänä vuonna hankkeessa julkaistaan Lapin maakuntamuseon ja Saamelaismuseo Siidan verkkonäyttelyt. Hankkeen näkökulmasta näyttelyt ovat tervetullut lisä saamen kielten virtuaaliopettajien oppituntien rikastamiseen. Hankkeen myötä myös museoiden henkilöstö oppii rakentamaan virtuaalinäyttelyitä, joita tulee tulevaisuudessa toivottavasti enemmän.

Sekä Lapin yliopistossa että Oulun yliopiston Giellagaksessa pidetään yhä enemmän kokouksia erilaisilla etäkokousvälineillä. Tämän kevään aikana olemme yhdessä työstäneet henkilökunnan käyttöön ohjetta onnistuneen etäkokouksen pitämiseksi. Kirjallisen ohjeen tueksi järjestämme alkusyksystä etävälineiden käyttökoulutuksen henkilökunnalle.

Syksyllä on luvassa hankkeen toimijoille koulutusta myös etäopetuksen monimuotoiseen maailmaan. Koulutus tulee sisältämään menetelmäkoulutuksia erilaisten etäopetusvälineiden  ja –menetelmien hallintaan sekä hankkeen aikana kerättyjen hyvien käytänteiden jakamista.

Virtuaalikoulussa on aloittanut tänä keväänä lisäkseni kaksi uutta työntekijää. Osallistuimme kaikki kolme ensimmäistä kertaa Hämeenlinnan ITK- konferenssiin. Konferenssin valtava tarjonta vaikutti ensikertalaisesta jopa liiankin runsaalta. Oli haasteellista tehdä itselle sujuva konferenssiohjelma ja yrittää vielä tutustua laajaan näyttelytarjontaan. Tulevaisuus pelissä- teemalla pidetty konferenssi antoi kuitenkin jokaiselle meistä ideoita ja vinkkejä oman työn tueksi. Seuraavalla kerralla osaamme jo suunnitella oman konferenssiohjelman vielä antoisammaksi.

Pohjoissaamen virtuaaliopinnot ovat tältä keväältä juuri päättyneet, mutta inarin saamen 2 ov – kurssilaiset vasta aloittivat kuukauden opintorupeaman. Inarin saamen kurssille oli tänä keväänä ennätysmäärä hakijoita! Hakuaika tulevan syksyn pohjoissaamen perus- ja keskitason kursseille alkaa kohta, seuraa nettisivujamme! Kuva

Itsearviointityöpaja

Työpajatyöskentely eteni iloisissa tunnelmissa

Sápmi Miehtán itsearviointityöpaja pidettiin 22.11.2012 Rovaniemellä Arktikumin tiloissa. Työpajan toteutti AKTIIVI Plus-koordinointihanke. Työpajassa käytiin läpi tähän astista työskentelyämme peilaten sitä hankesuunnitelmaan. Työpajan tuloksena oli ilo todeta, että hanke on edennyt pääpiirteissään suunnitelmien mukaan. Jatkotoimenpiteiksi sovittiin hankkeen viimeisen vuoden (2013) toimien suunnitteleminen ja aikatauluttaminen jokaisen osatoteuttajan kanssa. Pyrkimyksenä on kohdentaa projektityöskentelyä sen varsinaisiin tavoitteisiin loppuun asti.

Hankkeen toimenpiteitä

Ennakkoon osa hanketoimijoista oli pohtinut työpajan tarpeellisuutta, koska pääpiirteissään työ on edennyt. Toisaalta osa myönsi, että harkitsi osallistumista työpajaan, koska jotkin hankkeen sisäiset projektit eivät ole pysyneet aikataulussa tai osatoteuttajan omaa hankesuunnitelmaa ei ole voitu toteuttaa sellaisenaan esim. henkilövaihdosten vuoksi. Päivän päätyttyä tunnelmat olivat kuitenkin huojentuneita ja joukko oli tyytyväinen, että työpaja toteutettin ja sen tuloksena kokonaistilanne jäsentyi kaikille. Itse työskentelymenetelmää pidettiin hyvänä ja innostavana.

Hankkeen hyödynsaajia on useita, tärkein ryhmä ovat kuitenkin saamelaiset

Matkan varrella on syntynyt myös paljon uusia ideoita, jotka osaltaan vievät hankkeen tavoitteita eteen päin. Työskentelyn suunnitteleminen ja aikatauluttaminen onkin tässä vaiheessa tärkeää, että pystymme vielä valitsemaan oleellisen ja keskittymään siihen. Toivottavasti ne hyvät ideat, jotka jäävät hankkeessa toteuttamatta, pitävät yllä verkoston yhteistyötä ja jalostuvat hankkeen päätyttyäkin.  Tämä on ainakin yhteinen tahtotilamme!

Projektipäällikön viransijainen oli paikalla itse työpajassa, mutta myös sitä edeltävässä valmistelutilanteessa. Totesimme, että henkilövaihdostilanteissa työpajatyyppinen projektin avaaminen on erittäin antoisaa. Projektipäällikön tehtävät siirtyvät sijaiselle kokonaisuudessaan tammikuun 2013 puolivälissä.

Sápmi Miehtá suosittelee itsearviointityöpajaa muillekin ohjelman hankkeille!

Hankkeemme ajankohtaisia kuulumisia löydät www-sivultamme.

Hankkeen, virtuaalikoulun ja etäopetustyön esittelyä webinaaritallenteessa

Esittelimme Sápmi Miehtá -hanketta, virtuaalikoulua ja etäopetustyötämme Etäopetuksen koordinaatiohankkeen webinaarissa 19.11.2012. Kerroimme siitä, mitä etäopetustyö käytännössä tarkoittaa koulutuksen järjestäjän ja opettajan näkökulmasta sekä miten etäopetusta on kehitetty oppilaitoksessamme mm. hanketyön kautta. Lisäksi etäopettaja Ellen Pautamo kertoi käytännönvinkkejä, miten eri välineitä voi hyödyntää monipuolisesti etäopetustyössä.

Mikäli olet kiinnostunut webinaaritallenteesta, löydät sen arkistosta, jossa myös muita mielenkiintoisia puheenvuoroja etäopetustyöhön liittyen. Tässä vielä tiivistelmä esityksemme taustalta.