Archive for huhtikuu 2011

Virtuaalikoulun kulunut vuosi

Virtuaalikoulun lukuvuosi on pikkuhiljaa päättymässä. Saamen kulttuurin luennot jatkuvat vielä ja meillä on tarkoitus järjestää yksi lyhyt saamen kielen kertauskurssi opiskelijoillemme. Kertauskurssilla kokeilemme hieman erilaisia ympäristöjä kuin mitä tähän asti olemme käyttäneet ja toivon mukaan saamme uusien ympäristöjen käytöstä hyödyllistä kokemusta, jota voimme hyödyntää sitten ensi vuoden pitkillä kursseilla. Näin alustavasti olemme suunnitelleet käytettäväksi Facebookin suljettuja ryhmiä, Google sivuja ja wikiä (LearnLincin lisäksi). Kirjoittelemme kertauskurssin osalta kokemuksista lisää kun niitä tulee. Lue loppuun

Mainokset

Vielä huomioita ITK-päiviltä

ITK-päivien avauspuheenvuorossaan opetusministeri Henna Virkkinen piti tärkeänä mm. sitä, että tvt:n opetuskäytön kehittämiseen ollaan sitouduttu monella tasolla oppilaitoksissa. Oppilaitoksen strategisen päätöksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden lisäksi tarvitaan innostuneita opettajia. Tai päin vastoin, innostuneiden opettajien lisäksi tarvitaan oppilaitoksen tuki ja resurssointi tvt:n opetuskäytön edistämiseen.

Juuri tästä syystä meillä Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa ollaan onnistuttu hyvin virtuaalikoulun kehittämisessä. Meillä on tarvittava organisaatio etäopetuksen toteuttamiseen; henkilöt, jotka vastaavat kehittämisestä, organisoinnista ja tuesta sekä opettajat, jotka ovat vastaanottavaisia uusille työskentelytavoille ja valmistelevat opetustyönsä hyvin.

Pääsemme nyt jatkokehittämään opetusta menetelmällisesti ja siirtämään hyväksi havaittuja/havaittavia käytäntöjä eteen päin Sápmi Miehtá projektin kautta. Projekti tuo tarvittavan lisäresurssin saamelaisen virtuaaliopetuksen ja virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämiseen valtakunnallisesti.

ITK-päivät 6.-8.4.2011

Olimme muutama viikko sitten ITK-päivillä Hämeenlinnassa Virtuaalikoulu -tiimin kanssa (Minä, Eeva-Liisa ja Ellen).  Konferenssi oli varsin mielenkiintoinen tapahtuma ja kokosi tänä vuonnakin yli 1600 kävijää. ITK-päiviä on järjestetty jo 1990 lähtien ja päiville kerääntyy opetusalan ihmisiä ympäri suomea oppimaan uutta ja verkostumaan toisten opetusalan ihmisten kanssa. ITK-päivien sisältö liittyy vahvasti informaatio -teknologian hyödyntämiseen opetuksessa, pitäen sisällään esittelyjä teknisistä välineistä, hyvistä käytännöistä sekä erilaisista ongelmista ja niiden ratkaisuista. Lue loppuun

Sápmi Miehtá blogi avattu

Saamen kielen ja kulttuurin virtuaalinen kehittämis- ja oppimisympäristö esiselvitysprojekti -Vuosttas Lávki (1.9.2008-30.9.2009, ESR) sai jatkoa 1.1.2011 alkaen. Sápmi Miehtá projektissa jatketaan siitä, mihin Vuosttas Lávkissa jäätiin, eli suunnitelmia aletaan toteuttamaan. Sápmi Miehtá projektin rahoittavat Lapin ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto (1.1.2011-31.12.2013). Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulua kehitetään nyt siis myös projektin voimin ja tulevaisuus näyttää vauhdikkaalta ja mielenkiintoiselta!

Olemme käynnistelleet hanketta vt. projektipäällikkönä ja vt.tukihenkilönä aina rahoituspäätöksen saapumiseen asti, eli maaliskuun puoliväliin. Nyt työtehtävät ovat virallisesti haussa ja kohta hanke todenteolla pyörähtää käyntiin. Tähän mennessä hankkeelle on suunniteltu graafinen ilme ja alettu rakentaa portaalia, jonka tulisi olla julkaisuvalmiina toukokuun loppuun mennessä. Portaaliin kootaan kaikki hankkeen aikana toteutettava etäopetus ohjeistuksineen ja muine infoineen. Lisäksi portaaliin linkitetään opetusta ja opiskelua palvelevaa materiaalia, esimerkiksi yhteisöllisesti tuotettavat materiaalit. Olemme suunnitelleet myös ensi syksyn koulutukset, jotka toteutetaan Sápmi Miehtá -hengessä, opettajat testaavat kaikkea uutta ja mielenkiintoista, pyrkimyksenä monipuolistaa opetusta ja kehittää entisestään sen laatua.

Parhaillaan suunnitellaan kertauskurssia viime talven opiskelijoille ja se toteutetaan osittain uusissa ympäristöissä. Kurssi toteutetaan 3.-26.5.2011. Testaamme mm. miten Facebookissa voi opiskella saamea, miten Google sivut soveltuvat Moodlen korvikkeeksi oppimisalustana ja miten niitä voidaan hyödyntää yhteisöllisessä oppimisessa. Lisäksi tutkimme ja testaamme myös muita sosiaalisen median välineitä. Tarkoituksena on, että opiskelijoille luodaan luonnollinen kielenkäytön ympäristö myös koulutusten päätyttyä, että hankittu kielitaito säilyy ja että sitä voi edelleen kehittää. Kehitettävät ympäristöt on siis tarkoitettu sekä nykyisille että tuleville talomme saamenopiskelijoille.

Mutta tässä näin alkajaisiksi jotakin siitä, millainen projekti on kyseessä ja mistä lähdetään liikkeelle. Kun hanketyöntekijät valitaan ja partneritkin saadaan aktiivisiksi tätä blogia on toivon mukaan kirjoittamassa useampi henkilö.

Kevätterveisin, Eeva-Liisa Rasmus vt.projektipäällikkö ja Tero Riskilä vt.projektitukihenkilö