Archive for lokakuu 2011

Syksyn satoa

Viikkokaupalla on ollut haaveena kirjoittaa kuulumisia. Tänään sille järjestyi aikaa kuin itsestään: maksatushakemuksen teko luonnistui näppärästi, kun alustava työ oli tehty hyvin (kiitos Ullalle ja Mariannelle!!!) ja eräs koulutustilaisuus peruuntui tältä päivää verkkomuutostyön vuoksi.

Vierailijoita

Kun katsoo taaksepäin, niin muistelun voisi alottaa iloisen Aktiivi-joukon vierailusta Inarissa 20-22.9.2011. Hankeverkosto kokoontui arvioimaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelman tavoitteiden saavuttamista sekä suuntasi katsetta myös uuteen ohjelmakauteen. Oli mielenkiintoista kuulla missä vaiheessa muissa hankkeissa mennään. Aktiivi-verkostoa voi hyödyntää myös omassa hanketyöskentelyssään, sillä verkostossa on monenlaista asiantuntemusta. Olemme tätä kautta löytäneet mm. kouluttajia. Ennen kuin hyvästelimme vieraat kotimatkalle kerroimme heille vielä Sápmi Miehtásta perusteellisemmin yhdessä yhteistyökumppanimme Siidan (Saamelaismuseosäätiön) edustajien kanssa. Opetimme heille myös saamea – etänä, kuinkas muutenkaan –  ja lisäksi pari meidän etäopiskelijaamme kertoi opinnoistaan virtuaalikoulussa. Toimittajakin seurasi touhua ja haastatteli mm. opettaja Ellen Pautamoa etäopetustyöstä.

Seuraavaksi 23.9.2011 saimme vieraaksemme Opettaja TV:n kuvausryhmän. 10.10.2011 esitetyssä Hyppytunti-ohjelmassa käsiteltiin kielten opetusta ja ohjelmassa oli osio mm. saamen kielen opetuksesta. Oppilaitoksen lisäksi ohjelmassa oli Sápmi Miehtá -hanke. Hyppytunti-ohjelman tallenteen voi katsoa YLE Areenasta.

Yhteistyötä

Lapin maakuntakirjaston kanssa aloitettiin verkossa noin kuukauden välein kokoontuva pohjoissaamenkielinen lukupiiri 29.9.2011. Lukupiirin tavoitteena on tarjota keskustelupaikka ahkerille lukijoille ja innostaa ihmisiä lukemaan saamenkielistä kirjallisuutta sekä tehdä saamelaista kaunokirjallisuutta tunnetuksi. Niille, jotka ovat aiemmin opiskelleet saamea, lukupiiri on hyvä mahdollisuus ylläpitää ja kehittää hankittua kielitaitoa. Lukupiiri toimii uudenlaisena, virtuaalikoulun opintoja kevyempänä oppimisympäristönä. Se on myös yhteys muihin saamenkielisiin niille, jotka asuvat alueella, jossa saamea ei pääse muuten käyttämään. Lukupiiriläiset valitsevat yhdessä mitä lukevat, käsittelevät aiheitaan myös omassa blogissaan ja saavat jatkossa myös kirjailijavieraita joukkoonsa. Olemme myös keskustelleet siitä, että lukupiiri-ideaa sovelletaan myös luovan kirjoittamisen piirin toteuttamiseksi.

Eräs hankkeen keskeisiä tehtäviä on tukea ja kouluttaa opettajia ja erityisesti niitä opettajia, jotka opettavat saamen kieltä ja kulttuuria tai antavat koulutusta saamelaiselinkeinojen tarpeisiin. Suunnittelimme yhdessä Kemi-Tornion amk:n edustajien kanssa koulutusta opettajille ja lopputuloksena on Etäopetuksen pedagoginen koulutus 2 op. Koulutus käynnistyi 7.10.2011 Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa toteutetulla lähijaksolla. Koulutuspäivä oli antoisa puolin ja toisin ja olimme iloisia lämpimästä vastaanotosta sekä runsaasta keskustelusta! Giellagas-instituutti on yhteistyökumppanimme mm. Sápmi Miehtá hankkeessa ja päivän mittaan syntyi konkreettisia ideoita siitä, miten muutakin yhteistyötä voidaan tiivistää, kun on samat välineet hallussa.

Sápmi Miehtá yhteistyöverkoston tapaaminen Rovaniemellä 11.10.2011. Kuvassa osa tilaisuuteen osallistuneista.

Tapasimme myös Lapin yliopiston yhteistyökumppaneita yhteistyöpalaverin merkeissä 10.10.2011. Suunnittelun tuloksena luvassa on etäopetuksena tarjoiltavaa koulutusta syksystä 2012 alkaen 5 op:n laajuisina paketteina. Seuraavana päivänä kokoontui Sápmi Miehtá hankkeen yhteistyöverkosto, eli kaikki hankkeen osatoteuttajat hankkeen vetäjän johdolla Rovaniemellä Lapin yliopiston tiloissa. Joistakin organisaatioista paikalla oli useampi edustaja, lisäksi paikalla vieraili myös rahoittajan edustaja. Päivän mittaan väki tutustui toisiinsa, käytiin läpi työvälineitä ja muita hankkeen toteuttamisen kannalta tärkeitä asioita sekä ideoitiin myös yhteistyötä laajemmin tässä verkostossa. Ilahduttavaa oli se, että vaikka pääsääntöisesti tulemme kokoontumaan verkossa, niin tämä porukka haluaa tavata myös face to face jatkossakin. Lupasimmekin kutsua heidät vuonna 2012 Inariin, kun saamelaiskulttuurikeskus Sajos valmistuu ja Sápmi Miehtá muuttaa uusiin tiloihin.

Tässä myös uusin blogi-kirjoituksemme Saamelaisalueen koulutuskeskuksen blogiin.

Mainokset