Archive for marraskuu 2011

Virtuaaliportaali

Etäopetuksen ja hankkeen sivusto – tärkeä työväline
Jo hankkeen suunnitteluvaiheessa oli selvää, että hanke ja etäopetus yleensä tarvitsevat oman sivuston. Sivuston suunnittelu ja rakentaminen oli ensimmäisiä konkreettisia asioita, joita Sápmi Miehtássa alettiin tehdä, kun hanketyöskentely aloitettiin. Sivuston tavoitteena on koota yhteen paikkaan informaatiota saamen kielen ja kulttuurin etäopetuksesta sekä siihen liittyvästä materiaalista niin opiskelijoiden kuin opettajienkin tarpeeseen. Sivustoa on viimeistelty ja uusia toiminnallisuuksia lisätty sitä mukaan, kun olemme huomanneet ne tarkoituksenmukaisiksi. Sivuston kehittäminen jatkuu edelleen koko hankkeen ajan ja sisältöä kehitetään entistä kattavammaksi niin opettajien kuin opiskelijoidenkin lähtökohdista käsin. Seuraava pieni askel sivuston kehittämisessä on kuvituksen lisääminen. Olemmekin jo sopineet kuvauspäivän, jolloin kuvaamme hankkeen markkinointimateriaalia varten ihmisiä erilaisissa saamenasuissa ja erilaisissa tilanteissa.

Virtuaaliportaali
Sivusto on jaettu kahteen osioon, kummallakin osiolla on oma uniikki ulkoasunsa ja sisältönsä. Virtuaalikoulu-osioon on koottu mm. etäopetuksen kurssitarjotin, koulutuskalenteri,  materiaalipankki sekä muuta hyödyllistä tietoa etäopetuksesta ja -opiskelusta. Sápmi Miehtá -osiosta puolestaan löytyy projektiin liittyvää tietoa sekä aineistopankki hankkeen yhteistyöverkostolle. Aineistopankin ansiosta liitetiedostojen lähettely sähköpostilla on jäänyt vähemmälle, kun ajan tasalla olevat dokumentit löytyvät kootusti yhdestä paikasta. Projektin kannalta tärkeitä dokumentteja ovat esimerkiksi projektin hallintaan liittyvät lomakkeet ohjeineen.

Osa portaalin sisällöistä on piilotettu vierailijoilta ja näihin osioihin pääsee käsiksi ainoastaan käyttäjätunnuksella. Esimerkiksi virtuaalikoulun materiaalipankki ja Sápmi Miehtán aineistopankki ovat piilossa vierailijoilta. Materiaalipankki sisältää tällä hetkellä äänitteitä, kuvia sekä erilaisia dokumenttipohjia esityksiä varten (esim. Powerpoint-esityspohjia).

Materiaalipankki
Materiaalipankin aineistot on tarkoitettu Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opettajille lähi- ja etäopetukseen.  Opettajat voivat määrittää lisäämälleen materiaalille haluamansa käyttöehdot, mutta varsinaista virallista lisenssijärjestelmää materiaalipankissa ei ole. Materiaalipankki helpottaa huomattavasti erilaisten aineistojen ja materiaalien jakamista opettajille paikasta riippumatta verrattuna aiempaan käytäntöön, jossa materiaalien jako on tapahtunut sähköpostin ja sisäverkon kautta. Myös kokonaisten kurssipohjien ja sisällön rakenteiden lisääminen materiaalipankkiin opettajien resurssiksi olisi varmasti opettajille avuksi ja helpotukseksi. Materiaalipankki on opettajien toiveesta suljettu ympäristö, koska siellä jaetaan ns. raakamateriaaleja, joiden ei ole hyvä päätyä sellaisenaan esimerkiksi opiskelijoiden käyttöön. Materiaalit päätyvät opiskelijoille ja avoimiin oppimisympäristöihin sellaisessa muodossa, että opettajakin on jollain tapaa läsnä.

Tekninen alusta
Virtuaaliportaalin teknisenä alustana on käytetty avoimeen lähdekoodiin perustuvaa Joomla-sisällönhallintajärjestelmää. Joomlaan asennettiin monia lisäosia, joiden avulla portaaliin saatiin halutut toiminnallisuudet. Osaa lisäosista jouduttiin parantelemaan, jotta ne saatiin toimimaan suunnitellusti. Alun perin testasimme myös Drupal-sisällönhallintajärjestelmää, mutta päädyimme kuitenkin Joomlaan aiemmasta kokemuksesta johtuen sekä siitä syystä, että Joomla tuntui teknisesti helpommin lähestyttävältä.

Portaalin rakentaminen onnistui suhteellisen hyvin ilman suurempia teknisiä ongelmia. Jonkin verran haastetta oli sivuston kahdessa eri osiossa (virtuaalikoulu ja Sápmi Miehtá), joihin kumpaankin tuli tehdä omat toiminnallisuutensa. Eri osioiden piilotettujen alueiden käyttöoikeuksien kanssa painiskeltuamme sivusto kuitenkin saatiin halutunlaiseksi. Joomla osoittautui kaikin puolin hyväksi ratkaisuksi monimutkaisempienkin sivustojen rakentamisessa ja mikä tärkeintä – myös toimivaksi.

Mainokset

”Käyttäkää minua!”

Tervehdys Rovaniemeltä! Suomen saamelainen erikoiskirjasto esittäytyy. ”Käyttäkää minua”, sanoo se. Erikoiskirjasto toimii lukupiirin yhteyskirjastona ja virtuaalihankkeen yhteistyökumppanina. Erikoiskirjasto (usein sanotaan myös: saamelaiskirjasto) henkilöityy tällä hetkellä allekirjoittaneeseen.  Olen siis käytettävissänne. Ollut itse asiassa vuodesta 1997! Vuoi gáfat go aigi gollá!

Parhaillaan kaupunginkirjaston tiloissa toimii kaksi lukupiiriä, yksi jossa luetaan yleensä kaunokirjallisuutta ja Timo K. Mukka –seuran vetämä Mukka-lukupiiri. Mukkaa on käännetty myös saameksi kääntäjänä pariisilaistunut kirjailija Jovnna-Ánde Vest:  Eana lea suddu luohti ja Sipirja. Hän käänsi saameksi viime keväänä myös Rosa Liksomin esikoisteoksen Ovtta ija bissehat. Kustantajaksi löytyi Lapin yliopistokustannus. Kirjasto toimi asiassa promoottorina; me kustansimme käännöksen. Minä etsin kirjalle kustantajan ja toimin hankkeen vetäjänä. Asia josta voin olla tyytyväinen.

Itse asiassa saameksi käännettyjä teoksia julkaistaan jopa enemmän kuin toisin päin. No, vähän se on, oli miten päin tahansa. Rauni Magga Lukkari on viime vuosina keskittynyt kääntämiseen, hän julkaisee oman Gollegiella-kustantamon kautta: Edith Södergran, Riina Katajavuori, Jon Fosse. Saamelaiskirjallisuudessa on Suomessa hiljaista tällä hetkellä. Tiedän että esimerkiksi Kerttu Vuolabin Bárbmoáirras on käännetty suomeksi mutta sille ei vain löydy kustantajaa. Ruotsiksi kirja ilmestyi nimellä Paradisets stjärna.

Erikoiskirjasto on osa kirjaston pohjoisen erikoiskirjaston, kotoisammin Lappi-osaston toimintaa. Toimimme samassa tilassa, hienosti Lapponica-salissa. Salissa järjestetään paljon tilaisuuksia, niin kirjasto itse kuin ulkopuoliset (Kuka on ulkopuolinen kirjastossa!?) kuten kansalaisjärjestöt ja yhdistykset. Saamelaisaiheiset tilaisuudet eivät ole harvinaisia. Lappi-osaston syys- ja kevätluennoilla on enimmäkseen ainakin yksi saamelaisaiheinen luento per kausi.

Saamenkielinen lukupiiri on mahtava juttu. Yritän pysyä kannoilla. Minulle kieli on vieras kieli jonka oppia olen hakenut 1980-luvulta lähtien; kirjeopistossa, kansalaisopistoissa, kaikille tutun Leif Rantalan tunneilta, Kautokeinosta Allaskuvlasta (Saamelainen korkeakoulu). Inarin ja Oulun opeissa en ole ollut mutta kielikokeen olen suorittanut Inarissa.  Aikoinaan valmistuin maisteriksi Tampereen yliopistosta pääaineena kotimainen kirjallisuus. Olen innostunut kääntämään saamelaiskirjallisuutta suomeksi, julkaistukin on pari kirjaa. Kustantajan etsiminen vain on turhauttavaa työtä vaikka suomalaisen kirjallisuuden edistämiskeskus FILI jakaa painatustukea kustantajille käännösten painatuskuluihin.

Kyllä meinaan keskiviikkona 9.11. LearnLinc-luokkahuoneeseen uskaltautua; Kuunteluoppilaana vuotta nuorempi  siskonikin koulunkäyntinsä aloitti. Kulki 3 kilometrin matkan tokaluokkalaisen pyörän tarakalla. Se tapahtui Tornionjokivarressa Juoksengin kylässä 60-luvulla. Elättää itsensä käännöstöillä tällä hetkellä..  🙂

Kirjoittanut: Irene Piippola