Archive for joulukuu 2011

Eatnanšaddu – luonnon hyötykasvit tutuksi

Saamelaismuseo Siidan Sápmi Miehá -projektissa tuottama Eatnanšaddu-sivusto tulee kertomaan saamelaisten perinteisistä tavoista käyttää hyväkseen pohjoisia luonnonkasveja. Sivusto perustuu Saamelaismuseon ja Ylä-Lapin luontokeskuksen toteuttamaan erikoisnäyttelyyn. Suomeksi eatnanšaddu tarkoittaa maan tuottamaa kasvua tai maan kasveja.

Saamelaiset ovat arktisen alueen alkuperäiskansa, jonka perinteiset elinkeinot ja teknologia ovat olleet vahvasti luontosidonnaisia. Pohjoista luontoa kuvaillaan usein karuksi ja vähäantiseksi. Tästä huolimatta saamelaiset ovat aikoinaan tunteneet elinympäristöstään satoja kasvilajeja ja niiden käyttötapoja.

Luonnonkasveja on käytetty ravintona, nautintoaineena, rohdoksina, väri- ja käsittelyaineina, tarvekalujen raaka-aineena jne. Merkittävä osa luonnonkasveja koskevasta vanhasta perimätiedosta on kadonnut aikojen saatossa mutta vanhempaa kerrostumaa on voitu jonkin verran rekonstruoida esim. kansa- ja luonnontieteellisten kuvausten perusteella.

Saamelainen perinnekäsityö, duodji, pitää edelleen yllä joitakin perinteisiä luonnonkasvien käyttötapoja (käsityön raaka-aineet, parkitseminen). Yleinen kiinnostus lähiruokaan, funktionaalisiin elintarvikkeisiin ja luonnonlääkintään on nostanut jo unohtuneita rohdos- ja ravintokasveja uuden kiinnostuksen kohteeksi (pakurikääpä, väinönputki, pettu). Jotkut perinteet ovat jo aikaa sitten kadonneet kuten esim. poronmaidon säilyttäminen ns. ruohomaitokasvien avulla.

Eatnanšaddu-sivustolla esitellään noin 50 luonnon hyötykasvia. Kasveihin voi tutustua mm. käyttötarkoituksen tai kasvuympäristön kautta mutta niitä voi tarkastella myös kasviluettelona. Eatnanšaddu-sivusto on myös foorumi, jolla aiheesta kiinnostuneet voivat jakaa omakohtaisia kokemuksia, esim. reseptejä, tuntemistaan kasveista.

Eatnanšaddu-sivuston suunnittelutyö on käynnistynyt marraskuussa 2011 web-käsikirjoituksen valmistelulla. Projektin haasteena on laajan aineiston editoiminen oppimateriaalitarkoitukseen ja  aidon toiminnallisuuden ja vuorovaikutuksellisuuden aikaansaaminen. Työryhmässä on mukana sisältöasiantuntijoita saamelaismuseosta sekä pedagogeja ja teknisestä toteutuksesta vastaavia asiantuntijoita. Eatnanšaddu-sivusto valmistuu keväällä 2012.

Saamelaismuseo Siida on saamelaisten kansallismuseo Suomessa. Saamelaismuseo Siida kerää ja tallentaa kokoelmiinsa saamelaisten henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä ja esittelee sitä näyttelyissään ja julkaisuissaan.

Kirjoittanut: Arja Jomppanen

Mainokset