Archive for maaliskuu 2012

Saamen opetus edistyy Rovaniemellä – oppilasmäärä kolminkertaistui kuluvana kouluvuonna

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Sápmi Miehtá -hanke on mukana Rovaniemen saamen kielen etäopetuksen kehittämistyössä. Hankkeesta saadaan tukea saamen kielen etäopetuksen menetelmien kehittämiseen ja opettajien osaamisen lisäämiseen. Etäopetuksen onnistumisen näkökulmasta on merkittävää se, että opetustyötä tuetaan sekä teknisesti että pedagogisesti. Lisäksi opettajien välisen vertaistuen järjestäminen on tärkeää etenkin tilanteissa, joissa opettaja on ensimmäistä kertaa etäopetustyössä.

Saamen kielen opetusta kokonaisuudessaan kehitetään Rovaniemellä hyvää vauhtia. Kuluvan lukuvuoden aikana saamen kielen opetusta on annettu yhteensä 31 perusopetuksen oppilaalle ja yhdelle lukiolaiselle. Perusopetuksen oppilaat ovat yhteensä 11 eri koulusta ja opetusta annetaan ensimmäistä kertaa pohjoissaamen lisäksi myös inarinsaamessa. Opetusta on toteutettu lähiopetuksena ja etäopetuksena sekä niiden yhdistelmänä ryhmästä riippuen.  Saaren koulun kokemuksia A2-kielen etäopetuksesta on nyt hyödynnetty saamen kielen opetuksessa.

Pohjoissaamen kieltä opiskellaan kolmessa ryhmässä. Osa oppilaista saa opetuksen lähiopetuksena, osa osallistuu samoille oppitunneille virtuaalisesti. Etäyhteyksien kautta pohjoissaamen tuntiopettajina toimivat Tiia Saatio ja Sarita Kämäräinen. Vaaranlammen, Saaren ja Ounasrinteen koulujen oppilaat osallistuvat tunneille aina virtuaalisesti. Näin kaikki oppilaat ovat yhdenvertaisessa asemassa – jokaisella on mahdollisuus itse kysyä opettajalta ja myöskin vastata muiden esittämiin kysymyksiin.  Rovaniemellä on huomattu, että saamen kielen lisäksi oppilaat oppivat käyttämään nettiä ja verkkoneuvotteluympäristöä, mikä on hyödyllinen taito tulevaisuudessa työelämääkin ajatellen.

Saamelaiskäräjät puolestaan on tuonut yhteistyöhön ajankohtaista tietoa rahoituksesta, opetuksen lainsäädännöllisestä asemasta ja myös omasta toiminnastaan, jolla pyritään kehittämään saamelaisopetusta kokonaisvaltaisesti koko maassa.  Rovaniemen perusopetusikäisten oppilaiden huoltajille keväällä 2011 lähetetty kirje valmisteltiin yhteistyössä saamelaiskäräjien kanssa. Kirjeessa tiedusteltiin halukkuutta osallistua saamen kielen opetukseen.

Lähde: Rovaniemen koulupalvelukeskuksen lehdistötiedote 21.3.2012 (kirjoittajat: Risto Kuoksa, Ulla Aikio-Puoskari & Eeva-Liisa Rasmus)

Linkki Yle SamiRadion uutiseen.

Mainokset