Archive for huhtikuu 2012

ITK-päivät 2012

Virtuaalikoulu oli ITK-päivillä, tässä mietteitä tuoreeltaan sekä videomuotoinen raportti tapahtumasta.

Reportterimme tavoitti myös tapahtuman järjestäjää edustavan Heikki Mäenpään, tässä taltiointi myös hänen haastattelustaan.


Tämän vuoden ITK-päivillä oli  ”vanhalle” ITK-kävijällle paljon tuttua ja tuttuja. Myöskään tuotteet, joita yritykset esittelivät messuosastoillaan eivät olleet vuodessa muuttuneet pientä tuotekehittelyä lukuunottamatta. Foorumi-esityksissä oli muutama meidän näkökulmastamme mielenkiintoinen aihe, mutta oma esityksemme sattui päällekkäin niiden kanssa.

Tällä hetkellä tvt:n opetuskäytössä näyttää olevan trendinä tablettitietokoneet ja älytaulut. Niitä olikin aika paljon esillä. Eräs näytteilleasettaja esitteli iPadin opetuskäyttöä pitkin päivää. Itsekin otin matkalle mukaan Samsungin Galaxy -tabin, koska tuoreessa muistissa oli yhä viime vuoden muistot kannettavan ja lisähärpäkkeiden kantamisesta pitkin messualuetta sekä kannettavalle tarvittavan pöytätilan vähyydestä. Tänä vuonna ajattelin, että tabletti olisi avain onneen, mutta kannettavan kanssa mentiin tällakin kertaa. Tosin ei samanlaisin seuraamuksin, sillä kannettava oli tänävuonna sopivampaa mallia.

ITK-päivien avauksessa oli mielenkiintoinen puheenvuoro, jossa professori Eric Duval belgialaisesta yliopistosta (Katholieke Universiteit Leuven) kertoi oppimistulosten seurannasta. Tietyssä mielessä samantyyppistä työtä tehdään myös meillä, kun seuraamme, mitä sisältöjä opiskelija on esim. Moodlessa tarkastellut. Tosin, vaikka pystymme näkemään, mitä opiskelija on katsonut, tämä ei tarkoita automaattisesti sitä, että opiskelija olisi välttämättä oppinut jotakin uutta. Käyttäjien seuranta tietoverkoissa on jo kauan aikaa ollut todellisuutta. Vaikka seuranta ei normaalikäyttäjälle näy (muuta kuin ehkä kohdennettujen mainosten muodossa), herättää se itsessään erilaisia kauhuskenaarioita esim. yritysten ja tiedustelupalveluiden vallasta, joka seurantatiedon myötä tulee.

Yrityksille tieto on tietenkin rahaa, ja mitä enemmän käyttäjistä on tietoa, niin sitä enemmän se tuottaa rahaa (tai siis näin sen kuuluisi mennä). Tiedustelupalveluille taas seurantatiedoissa on omat intressinsä, seurantatietojen avulla voidaan esimerkiksi jäljittää haluttuja henkilöitä tai seurata heidän liikkeitään tietoverkoissa. Tästä on yhteiskunnille hyötyä esimerkiksi silloin, jos erilaisia laittomuuksia voidaan tällä tavoin ennalta estää.

Entä mitä hyötyä opettajalle on opiskelijoiden toiminnan seuraamisesta? Ensimmäisenä mieleen tulee asia, jonka professori Duvalkin mainitsi, opettaja pystyy seuraamaan opiskelijoille jakamiensa materiaalien käyttöä. Materiaalien tarkastelemiseen kuluva aika antaa opettajalle joitakin viitteitä siitä, toimivatko opiskelijat ohjeiden mukaan. Opiskelijan mahdollinen tekemättömyyskin paljastuu jo aikaisessa vaiheessa. Yleinen seurantatieto paljastaa opiskelijan aktiivisuuden ja toiminnan eri oppimisympäristöissä. Etuna on esimerkiksi eriyttämistarpeen paljastuminen riittävän ajoissa. Aktiiviselle ja motivoituneelle opiskelijalle voidaan tarjota lisähaasteita tarvittaessa.

Käyttäjien seurannasta tietoverkoissa on sekä etunsa että haittansa. Ihmisten seuranta itsessään ei ole mikään uusi tietoverkkojen myötä syntynyt ilmiö, ihmisiä on seurattu aina, milloin mistäkin syystä. Menetelmät ja toimintaympäristöt ovat vaan olleet aikaisemmin erilaisia. Nykyään seuranta on helppoa ja automatisoitua, mikä mahdollistaa valtavien tietomäärien keräämisen käyttäjien liikkeistä. Kun ensimmäiset vakavat väärinkäytökset tulevat ilmi, on todennäköistä, että asia nousee yleisen keskustelunaiheeksi. Ehkä tämän myötä syntyy myös jonkinlaiset yleispätevät pelisäännöt, mitä tietoja saa kerätä ja mitä ei. Varmaa lienee se, että tavalliselle käyttäjille tarkoitetut erilaiset anonyymit verkon käyttöpalvelut tulevat yleistymään.

Kirjoittaja Tero Riskilä

Mainokset

Kevätterveisiä!

Sápmi Miehtán kevätkausi on mennyt iloisesti projektin töitä tehden sekä tulevaa suunnittellen ja valmistellen. 21.3.2012 kokoonnuimme hankkeen yhteistyöverkoston kesken Inarissa. Ohjelmassa oli mm. Marko Mehtälän (Kemi-Tornion amk) luento webinaarien järjestämisestä (lataa diaesitys). Lisäksi hankkeen osatoteuttajat täsmensivät hankesuunnitelmiaan ja hankeverkosto vieraili Siidassa, jossa tutustuttiin näyttelyyn ja Sápmi Miehtássa tuotettavaan Eatnašaddu-verkkosivustoon.

Sápmi Miehtá / virtuaalikoulu muutti toimipistettään saamelaiskulttuurikeskus Sajokseen maaliskuun puolivälissä. Toistaiseksi meillä on tukikohta myös Saamelaisalueen koulutuskeskuksen Ivalon toimipisteessä, josta käsin ilta-aikana tapahtuva etäopetus pääsääntöisesti tuetaan.

Valmistaudumme myös kevään 2012 ITK-konferenssiin, joka järjestetään Hämeenlinnassa Aulangolla.  Esittelemme etäopetustoimintaamme ja Sápmi Miehtá -hanketta 19.4. klo 14.00-14.30. Voit tutustua esityksemme sisältöön tarkemmin tästä.

Voit lukea myös virtuaalikoulun kuulumisia oppilaitoksemme blogista, olemme koonneet kirjoitukseen vuoden 2011 lukumääriä sekä opiskelijapalautetta tänä lukuvuonna virtuaalikoulussa opiskelleilta.

Toivotamme teille hyvää ja aurinkoista pääsiäistä!