Archive for kesäkuu 2012

Kesälomalle

Pohjois-Lapin kesä on alkanut viipyilevästi. Sisätiloissa oleminen on toistaiseksi ollut säiden vuoksi mieluisampi vaihtoehto, mutta nyt odotamme lämpimiä päiviä ja keskiyön aurinkoa. Monet ovat jo päässeet nauttimaan kirkkaista kesäöistä, mutta Sápmi Miehtá vasta tästä eteen päin, aloitamme kesälomamme 21.6 alkaen ja lomailemme heinäkuun viimeiselle viikolle asti. Palaamme töihin yksitellen.

Alkukesän olemme valmistautuneet tulevan syksyn toimiin suunnittelemalla ja sopimalla, miten syksyllä lähdetään liikkeelle. Järjestimme myös yhteistyössä Mobilisti -hankkeen kanssa Mobiilityöpajan Inarissa Sajoksessa. Työpaja oli innostava ja herätti keskustelua mobiilien opetuskäytön eduista, mutta myös siitä, tuovatko mobiilit lisäarvoa opetukseen. Tässä yksi harjoitustyö, jossa pääsimme käyttämään videon editointiohjelmaa. Harjoitteluvaiheessa tuotosta tärkeämpää oli oppia käyttämään itse välinettä. Esimerkiksi videopätkien tekeminen opetukseen on helppoa ja opettajan lisäksi myös opiskelijat voivat tehdä töitään tabletilla videomuotoon. Itse laitteen ja ohjelmistojen lisäksi tutustuimme erilaisiin mahdollisuuksiin hyödyntää tabletteja opetuskäytössä ja opettajat ideoivat, miten he tulevat hyödyntämään mobiileja opetuksessa.

Toivotamme kaikille iloista kesää, nauttikaa lomailusta!!!

Mainokset

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kevätjuhla 1.6.2012

Oppilaitoksemme kevätjuhla pidettiin 1.6.2012 historiallisesti ensimmäistä kertaa saamelaiskulttuurikeskus Sajoksessa. Runsas joukko henkilökuntaa, opiskelijoita ja heidän läheisiään oli saapunut paikalle, mutta tilaa oli riittämiin.

Tänä vuonna virtuaalikoulu esittäytyi kevätjuhlaväelle valmistamamme videon sekä puheen muodossa. Haluamme jakaa myös teille puheemme sekä muistuttaa, että ensi lukuvuoden pohjoissaamen kielen koulutuksiin on juuri nyt haku käynnissä 11.6.2012 asti. Lisätietoja hausta osoitteessa http://www.sogsakk.fi/virtuaalikoulu.

Puhe: Mikä virtuaalikoulu on? Tämä kysymys voi olla joillakin teistä mielessänne, vaikka monille virtuaalikoulu onkin jo tullut tutuksi. Virtuaalikoulussa opiskelee vuosittain noin 100 opiskelijaa saamen kielen ja kulttuurin koulutuksissa. Tukipalveluamme käyttää noin 150 opiskelijaa ja 20 opettajaa vuodessa. Tukipalvelu kattaa vuosittain noin 2 000 koulutustuntia. Vakituisesti järjestämme 10 opintoviikon laajuiset pohjoissaamen kielen ja kulttuurin perus- ja keskitason koulutukset sekä 2 opintoviikkoa inarin- ja koltansaamen kielen koulutusta. Näiden lisäksi virtuaalikoulun kautta on järjestetty muutakin koulutusta, ensisijaisesti saamen kieleen ja kulttuuriin liittyen.

Etäkoulutuksen lisäksi tarjoamme tukipalvelua etäopetukseen, olemme esimerkiksi jo muutaman vuoden ajan tukeneet Ivalon ja Utsjoen lukioiden etäopetusta. Tänä lukuvuonna olemme lisäksi tukeneet mm. oppilaitoksemme järjestämää perhepäivähoitajien ammattitutkinto koulutusta ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin inarinsaamen kielen fonologian ja morfologian opintoja.

Virtuaalikoulun toimintaan ovat alusta eli vuodesta 2004 lähtien, kuuluneet erilaiset kehittämishankkeet, joilla työhön on saatu tehoa. Tällä hetkellä meillä on käynnissä kolmevuotinen valtakunnallinen ESR-projekti, Sápmi Miehtá. Projektimme yhtenä tavoitteena on kehittää etäopetusta menetelmällisesti. Etäopetukseen haetaan mielekkyyttä sekä aktiivista oppijuutta edistäviä työvälineitä ja työskentelymuotoja. Olemme tuoneet sosiaalisen median välineet osaksi opiskelua, opiskelijamme ryhmäytyvät Facebookissa, oppivat saamea internetin erilaisia palveluita hyödyntäen ja tuottavat yhteisöllisesti Google-dockseissa ja muissa opiskeluun lisäarvoa tuovissa ympäristöissä. Parhaillaan tutkimme mobiililaitteiden opetuskäytön mahdollisuuksia etäopetuksen tukena ja monipuolistajana. Näitä hyviä käytäntöjä levitetään myös eteenpäin.

Hanketyönä tuotettu etäopetuksen pedagoginen koulutus on suunnattu saamelaisopetuksen ja tutkimuksen opettajille. Kuluneena lukuvuonna koulutimme Oulun yliopiston Giellagas-instituutin henkilökuntaa ja opiskelijoita. Tulevana lukuvuonna koulutus viedään ensisijaisesti Lapin yliopistoon ja kohderyhmänä ovat kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijat sekä saamelaiskysymysten parissa askaroivat tutkijat ja opettajat. On hienoa, että toisen asteen oppilaitoksesta löytyy asiantuntijuutta, josta ollaan kiinnostuneita myös korkea-asteella ja valtakunnallisesti, jopa valtakunnan rajat ylittäen. Virtuaaliopetushan on vain yksi Saamelaisalueen koulutuskeskuksen niin sanotuista vientituotteista.

Tavoitteemme on, että mahdollisimman monella opetustyötä tekevällä on valmiudet antaa etäopetusta monipuolisesti erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Saamen kielen ja kulttuurin opettajat ovat hajallaan ja heitä on tarpeeseen nähden vähän. Siksi haluamme huolehtia siitä, että koulutus saadaan mahdollisimman laajasti ja joustavasti jakoon. Tähän etäopetusvälineet tuovat hyvän mahdollisuuden.

Virtuaalikoulumme on kehitetty saamen kielen ja kulttuurin tarpeista käsin. Virtuaalikoulu toteutusmallina on valtakunnallisesti vertailukelpoinen. Olemme todenneet, että toimiakseen etäopetus tarvitsee innostuneiden ja ennakkoluulottomien opettajien ja opiskelijoiden lisäksi suunnittelupanosta sekä tukipalvelun. Nämä kaksi puuttuvat monilta etäopetusta toteuttavilta koulutuksen järjestäjiltä, ja kuitenkin niillä on merkitystä etäopetuksen toimivuuden ja laadun näkökulmasta. Hyvin toteutettuun etäopetukseen opiskelijan on helppo tulla vähemmilläkin atk-valmiuksilla. Toteutusmallimme kautta taataan myös opettajalle tuki ja koulutus niin käytön aikaisesti kuin opetuksen suunnitteluvaiheessa. Olemme myös varmistaneet, ettei opettaja joudu paneutumaan sellaisiin tehtäviin, jotka eivät hänen työhönsä kuulu, esimerkkinä mainittakoon tekninen tukipalvelu.

Tulevaisuus virtuaalikoulussamme näyttää työntäyteiseltä. Meillä on paineet tuotteistaa toimintaamme sekä lisätä henkilökuntaa. Kauttamme on jo nyt toivottu etäopetuksen menetelmällistä koulutusta, oppimateriaalin tuottamiseen liittyvää koulutusta sekä erilaisia kieli- ja kulttuurikoulutuksia. Lisäksi saamen kielen ja kulttuurin etäopetuksen tukipalvelulle on kasvava tarve myös oppilaitoksemme ulkopuolella.

Haluan muistuttaa, että myös oppilaitoksemme opiskelijoilla ja henkilökunnalla on mahdollisuus opiskella virtuaalikoulussamme. Juuri nyt on käynnissä haku 10 opintoviikon laajuisiin pohjoissaamen kielen koulutuksiimme, jotka on suunniteltu siten, että opiskelu onnistuu myös työn ohessa. Opetus on ilta-aikoina ja kestää kokonaisen lukuvuoden. Opintomme antavat myös valmiudet suorittaa yleisten kielitutkintojen pohjoissaamen kielen kokeen. Lisäksi opintomme hyväksiluetaan monissa oppilaitoksissa ja yliopistoissa. Hakuaika koulutuksiimme päättyy 11.6. Toivotan kaikille myös virtuaalikoulun puolesta hyvää kesälomaa, olette sen ansainneet sekä onnittelen opintonsa päätökseen saaneita!

Eeva-Liisa Rasmus
projektipäällikkö, Sápmi Miehtá -hanke

Lisää kevätjuhlatunnelmia oppilaitoksemme blogissa.