Archive for elokuu 2012

Hyvää syyslukukautta!

Otsamolla. Kuvaaja: Ulla Isotalo, SAKK

Syksyn tapahtumat on sijoiteltu kalenteriin ja työ uusien opiskelijaryhmien ja opettajien tukipalvelussa on jälleen käynnistynyt. Virtuaalikoulussa on aloittanut 32 opiskelijaa pohjoissaamen kielen perus- ja keskitason koulutuksissa. Suurin osa heistä on uusia. Opiskelijoiden tukipalvelut kuten myös etäopetuksen opetusmenetelmien kehittäminen järjestetään Sápmi Miehtá -hankkeen kautta. Etäkoulutustemme lähijaksolla syyskuussa testataan myös kesän Mobiili-työpajan oppeja käytännössä. Opiskelijat toteuttavat saamen kulttuurin opintoihin sisältyviä harjoitustöitä tableteilla.

Giellagas-instituutin järjestämiä inarinsaamen kielen fonologian ja morfologian opintoja on voinut opiskella etänä kevätlukukaudella 2012. Nyt instituutin järjestämät etäopinnot saavat jatkoa äänne- ja muoto-opin kurssin muodossa syyskuusta alkaen.

Hankkeen yhteistyöverkosto kokoontuu Rovaniemellä 10.9.2012. Päivä jakautuu kahtia siten, että aamupäivällä käsitellään maksatushakemuksiin liittyviä asioita maksatuksista vastaavien kesken ja iltapäivällä koulutetaan osatoteuttajia suunnitellen myös hankkeen etenemistä. Hankkeessa toteutetaan syyslukukauden aikana ”Etä- ja virtuaaliopetuksen pedagoginen koulutus”  11.9.2012 alkaen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kemi-Tornion amk:n ja Lapin yliopiston kanssa. Aloituskokoontuminen on Rovaniemellä Lapin yliopiston tiloissa, mutta koulutus viedään loppuun etäopetuksena verkossa. Osallistuja saa valmiudet suunnitella ja toteuttaa etäopetusta. Koulutukseen voi hakeutua 4.9.2012 asti.

Pohjoissaamenkielinen lukupiiri verkossa starttaa jälleen 27.9.2012 alkaen, jonka jälkeen kokoontumisia on noin kuukauden välein (ks. tarkemmin lukujärjestyksestämme). Lukupiiri toteutetaan yhteistyössä Lapin maakuntakirjaston kanssa. Lukupiirissä keskustellaan kirjojen pohjalta nousevista keskustelunaiheista ja keskustelua on mahdollista jatkaa blogin kautta vielä verkossakin. Lukupiiri on mahdollisuus ylläpitää saamen kielen taitoa tai ylipäätään keskustella saamen kielellä. Tämä on arvokasta etenkin niille, joiden elinympäristö ei tarjoa mahdollisuutta käyttää saamen kieltä. Lukupiiriin voi hakeutua tästä tai www.rovaniemi.fi/saamelaiskirjasto  -> lohkanriekkis.

Mainokset