Archive for the ‘Oulun yliopiston Giellagas -instituutti’ Category

Virtuaali- ja etäopetuksen pedagoginen koulutus 7.10.2011-16.3.2012 (2 op) Sápmi Miehtá -projektissa

Mietteitä Giellagas-instituutista 23.2.2012

Oulun yliopiston Giellagas-instituutin opetushenkilökunta ja opiskelijat ovat osallistuneet virtuaali- ja etäopetuksen pedagogiseen koulutukseen, joka alkoi viime vuoden lokakuussa. Osalle opetushenkilökunnasta verkko-opetuksen opiskelu on tarkoittanut jotain aivan uutta ja outoa, kun taas osa opettajista on ehtinyt opettaa verkossa jo aikaisemmin. Myös opiskelijat ovat ottaneet koulutuksen innokkaasti vastaan, antaahan se erityisesti saamen kielen aineenopettajille eväät saavuttaa kaikki oppilaat ympäri Suomea laajan Saamenmaan lisäksi. Tosiasia on, että peräti 70 % saamelaislapsista asuu Saamelaisalueen ulkopuolella. Toinen virtuaali- ja etäopetuksen pedagogiseen koulutukseen osallistunut opiskelijaryhmä on ollut jatko-opiskelijat. Useimmat heistä myös opettavat väitöskirjan kirjoittamisen ohessa.

Koulutus on järjetetty perjantaisin, jolloin Giellagaksessa ei ole muuta opetusta, siten kaikki halukkaat ovat voineet osallistua koulutukseen. Koulutustilanteet on myös nauhoitettu, joten tarvittaessa ne on voinut käydä kuuntelemassa itselle sopivana aikana. Käytännössä virtuaali- ja etäopetuksen pedagoginen koulutus on ollut kaksisuuntaista; me koulutukseen osallistuneet olemme olleet itse oppilaina ja toisaalta olemme opiskelleet verkko-opetustaitoja opettaaksemme muita. Työskentelymuoto on ollut siten erittäin tehokasta tekemällä oppimista, johon opiskelijat ovat osallistuneet aktiivisesti.

Virtuaali- ja etäopetuksen pedagoginen koulutus on tullut todella tarpeeseen. Verkko-opetus on tämän päivän ja tulevaisuuden työkalu. Sen rooli yhtenä monista opetusmuodoista vain kasvaa. Ensinnäkin verkko-opetuksella tavoittaa koko joukon opiskelijoita samanaikaisesti, toiseksi opettajan aikaa ja rahaa säästyy, kun hänen ei tarvitse matkustaa satoja kilometrejä opiskelijoiden luokse. Kahden tunnin opetus on todella kaksi tuntia eikä seitsemän tuntia suuntaansa istumista linja-autossa.

Marjatta Jomppanen
Kirjoittaja on yksi virtuaali- ja etäopetuksen pedagogiseen koulutukseen osallistuneista

Mainokset